Адрес: София 1463
бул. "Витоша" 96, вх. А, ет. 4
тел: (02) 951 6867
тел: (02) 951 6861
email: office@elda5bg.com
виж на картата >>
 Счетоводни Услуги

На български и немски език
По фактически данни
По прогнозни данни
Комплексно:
- Абонаментно /помесечно/
- Годишно
Еднократно по спесификация
Доверително електронно банкиране на работни ... още
 
 Данъчни консултации

Данъчни консултации и препоръки по всички нормативни промени

- Използване на данъчни облекчения
- Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане ... още
 
 Кариери- За физически лица
- За работодатели ... още
 
 
 Партньорство, коопериране

ЕЛДА-5 ЕООД предлага партньорство на фирми /български и чуждестранни/ или физически лица, които имат интереси в сферата на предлаганите услуги или осъществяваните дейности ... още
 
 Представителство
Предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз предизвиква интерес сред нови мултинационални сдружения за разширяване на дейността им и на територията на нашата страна. Предлагаме представителство на немскоговорящи колеги от други европейски страни, практикуващи в сферата на счетоводните услуги и данъчните консултации ... още